Organisatieontwikkeling

De wereld verandert razendsnel. Organisaties zijn daardoor voortdurend in beweging. Visie en strategie zijn daarbij noodzakelijk. Maar nóg belangrijker in deze tijd is de mindset van management en medewerkers om flexibel om te gaan en mee te bewegen met veranderingen die op hen afkomen.

Of het nu om gaat om accenten verleggen of ingrijpende organisatieontwikkelingen, veranderingen vragen telkens de bereidheid van medewerkers om dat wat er al is in een organisatie te verbinden met actuele ontwikkelingen, op weg naar een beter resultaat.

De juiste mindset is cruciaal voor organisatieontwikkeling

Eye for Change ondersteunt organisaties bij veranderingsprocessen door ze bewust te maken van de beschikbare capaciteit, aanwezige competenties en persoonlijke kwaliteiten en de mogelijkheden om deze zo optimaal mogelijk te benutten. Voor organisaties is het belangrijk dat medewerkers helder hebben op welke manier ze individueel én gezamenlijk met hun kwaliteiten en competenties de gewenste organisatieverandering kunnen ondersteunen.

Marja: “Een belangrijk doel van veranderingstrajecten in de huidige tijd is niet het toewerken naar een status quo, maar het creëren van een mindset bij medewerkers om continu en proactief met elkaar aan de slag te gaan en resultaten te bereiken waar ze gezamenlijk achterstaan.”

Vragen die aan Eye for Change worden voorgelegd:

Ontwikkelingsgericht werken

De aanpak van Eye for Change hierbij is ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat vanaf het begin het commitment van stakeholders bij veranderingsprocessen wordt gevraagd. Alleen wanneer zij zich eigenaar voelen van organisatievraagstukken en bereid zijn dit samen aan te pakken, worden gewenste veranderingen gerealiseerd. Eye for Change faciliteert en begeleidt leidinggevenden en teams bij het verkennen van nieuwe wegen, het ontwikkelen van plannen en het concreet maken van de veranderingen in de praktijk.

Wat levert Eye for Change uw organisatie op:

>> Neem contact op met Eye for Change