Personal Coaching

Individuele medewerkers zijn een schakel in het grotere geheel van de organisatie. Zij vormen uiteindelijk de spil waar de organisatie om draait. Lang niet altijd hebben medewerkers het gevoel optimaal te functioneren en te presteren. Ze hebben het gevoel geleefd te worden, bereiken niet wat ze voor ogen hebben of ervaren disbalans tussen de energie die werken van hen vraagt en die het hen oplevert.

Personal coaching als onderdeel van organisatietrajecten

Niet zelden komt dit in verandertrajecten naar boven en ontstaat de behoefte (of noodzaak) hier iets mee te doen. Eye for Change biedt personal coaching aan managers en professionals op alle niveaus in de organisatie. De issues die aan de orde komen zijn vaak persoonlijke vraagstukken. In de coaching worden deze altijd gerelateerd aan de context, het functioneren en de doelstellingen van de organisatie.

Coachvragen

Personal coaching is meer dan alleen inzicht geven

Personal coaching helpt medewerkers weer helder zicht te krijgen op persoonlijke en professionele kwaliteiten, drijfveren én doelen. Deze inzichten zijn nodig om jezelf verder te ontwikkelen. Maar een nieuwe koers vraagt ook om verandering van gedrag. Marja de Wit begeleidt mensen bij het aanleren van nieuw gedrag, zodat persoonlijke groei niet blijft steken in het verwerven van nieuwe inzichten alleen.

Wat levert Personal coaching op?

Neem contact op met Eye for Change