Teamcoaching

De wereld verandert. Organisaties veranderen. Teams veranderen mee.
Maar wat er ook verandert, het succes van een organisatie staat of valt met het behalen van gewenste resultaten op basis van goede onderlinge samenwerking. Goed samenwerken klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk niet eenvoudig.

Sterke teams zetten een organisatie op voorsprong

Sterke teams kennen hun capaciteiten, hun kwaliteiten maar ook hun valkuilen. Ze weten op het juiste moment gebruik te maken van elkaars kracht en bereiken daarmee uitzonderlijke resultaten. Dat zet een organisatie op voorsprong.

Durf te kijken naar verschillen

Teamcoaching begint bij het bewust worden van aanwezige kwaliteiten, onderlinge verschillen én overeenkomsten in een team. Welke kwaliteiten zijn aanwezig? Hoe benutten we elkaars sterke kanten? Waar stagneert samenwerking? Wat vinden we belangrijk in ons team?

Leer kwaliteiten beter benutten

Teamcoaching richt zich niet op het bereiken van consensus. We werken met een team aan het beter leren benutten van kwaliteiten én het durven opzoeken van verschillen. Door elkaar daarin op te zoeken vul je elkaar aan én versterk je het team. Er ontstaat een win-win situatie, waarin medewerkers zowel individueel als samen meer bereiken.

Marja: “De beste teams hebben geleerd te reflecteren op zichzelf en op de organisatie. Ze maken gebruik van aanwezige talenten en blijven deze ontwikkelen.”

Teamcoaching geeft samenwerking een stevige impuls

Uiteindelijk gaat teamcoaching over het versterken van samenwerking én het bevorderen van het zelfsturend vermogen van mensen en teams. Belangrijk uitgangspunt is dat teams zich eigenaar voelen van veranderingsprocessen. Alleen dan gaan teams blijvend anders functioneren en beter presteren.

Eye for Change zet teams op het spoor dat ze zelf ergens aan willen werken. Marja de Wit daagt hen uit en maakt ze bewust en nieuwsgierig naar wat beter en anders kan.
>> Neem contact op met Eye for Change