Training en Workshops

Eye for Change verzorgt diverse trainingen op het gebied van:

Training en workshops op maat

Training en workshops worden altijd op maat aangeboden. Kenmerkend is het sterk interactieve karakter van de trainingen en workshops. Deelnemers worden ondersteund bij het verkrijgen van inzicht in eigen gedrag. Vandaaruit worden ze uitgedaagd en begeleid nieuw werkgedrag vorm te geven en daarin zelf een actieve rol te vervullen.

Marja: “Ik ben er op uit dat deelnemers actief deelnemen aan trainingen en zich eigenaar voelen van ontwikkelingstrajecten of organisatieveranderingen. Wanneer ze zich eigenaar voelen, staan ze open voor nieuwe inzichten en zijn ze bereid deze te vertalen naar nieuw gedrag wat bij henzelf en een team als geheel past.”

In de trainingen maakt Marja de Wit gebruik van een aantal instrumenten en methodieken om gedrag, processen en rollen binnen een werkcontext objectief in kaart te brengen, o.a.:

>> Neem contact op met Eye for Change